Sökt kategori Byggande och byggregler

Byggregler – Att bygga själv, renovera eller bara underhålla sitt boende kräver att man har koll på vad som gäller. Det finns bestämmelser som styr allt från hur stort du får bo, vad du har för färg på fasaden till hur innerväggarna byggs upp.

Det är alltid du som äger din bostad och som beställer byggåtgärden som är ansvarig för att den utförs på rätt sätt och att byggreglerna följs, även om det är en firma som utför åtgärden. Det är inte helt lätt om man är lekman att hålla reda på allt.

Min förhoppning är att kunna hjälpa till att reda ut begreppen och lotsa genom bestämmelser och regler. Jag vill förklara, på ett enkelt sätt, vilka regler som vi som privata beställare har att förhålla oss till och hur vi följer dem.

Bland annat så skriver jag mycket om bygglovsregler och vad vi har att förhålla oss till när vi vill bygga om och till vårt boende.