När man väljer att bygga sitt hus själv, alternativt renovera i en större omfattning, så finns det delar som många drar sig för att utföra själva. Med all rätt. Badrum och tätskikt i våtrum är ett sådant exempel. Skulle något gå galet och det uppstår en skada så måste man kunna uppvisa att badrummet är byggt efter gällande regler. Detta gäller oavsett om en hantverkare har gjort jobbet eller om du har gjort det själv.

Den hantverkare som du anlitar ska kunna visa intyg på att hen är certifierad enligt branschstandard. Bygger du själv ska du själv kunna visa att du har följt standarden. Men vad innebär då standarden?

Bildkälla: Forbo

Vilken standard gäller?

Det råder en utbredd förvirring mellan främst två av branschens vanligaste regeldokument, Säker vatteninstallation och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Vilken är det egentligen som gäller? – Svaret är vilken som.

När vi bygger måste vi som byggherrar följa Plan och bygglagen. Boverket ger ut byggregler innehållande föreskrifter (vilka är tvingande) samt allmänna råd (som är förslag på utförande som uppfyller föreskriften) baserade på Plan- och bygglagen.

Byggreglerna anger en funktion men ansvaret ligger på byggherren att välja hur funktionen uppfylls. Det är då de olika branschstandarderna har kommit till. Fyra branscher som alla arbetar med våtrum har tagit fram sina egna regler baserade på deras bransch.

  • BKR (Byggkeramikrådet) –  keramik (kakel & klinker)
  • GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) – plastmattor både som ytskikt och under keramik som tätskikt.
  • MVK (Måleribranschens våtrumskontroll) – målade väggar med glasfiberväv för våtrum.
  • Säker Vatteninstallation  – VVS installationer i våtrum.

Vilka branschregler som ska följas avgörs därför av vilket material som är valt. I botten finns oftast Säker vatteninstallation som är VVS installatörernas branschstandard. Rören ska ju alltid finnas där.

Säker vatteninstallation

Säker vatteninstallation handlar om att säkerställa VVS-installationen i ett badrum.

Saxat från Säker Vatteninstallations hemsida:

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Säker Vatten, auktorisationen och branschreglerna lanserades 1 september 2005.

I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter. Det utförande VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara auktoriserade och därmed ha särskilt utbildat VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för användaren.

VVS-Auktorisation är en förening som äger branschregler Säker Vatteninstallation. Auktoriserade VVS-företag blir vid inträdet automatiskt medlemmar i VVS-Auktorisation.

Golvbranschens våtrumskontroll

GVK fokuserar på tätskikt i badrum.

Saxat från GVK:s hemsida:

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. Det gemensamma målet är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta då bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört stora skadekostnader under årens lopp.

På hemsidan finns också tillgång till äldre versioner av GVK som är användbara om man vill kontrollera arbeten som är gjorda längre tillbaka i tiden.

GVKBildkälla: GVK

Vilken standard ska jag gå efter?

Det enkla svaret är att valet av standard baseras på valet av material. Ska badrummet kaklas, ja då är det BKRs regler som ska följas, är det plastmatta som gäller ja då är GVKs regler mer aktuella.

I många fall är det lite klurigare än så då det ofta blir en blandning av matta, kakel och målning.

Det viktigaste att ha i åtanke för den som bygger själv är att det i grunden är lagen som ska uppfyllas och att det ska finnas en bra och tydlig dokumentation över utförandet. Välj en standard. Följ den. Anlitas en hantverkare ska denna alltid vara certifierad inom sin egen branschstandard.

2

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.