Snart förväntas regeringen fastslå Boverkets förslag om att göra altanen bygglovsfri. Om de nya bestämmelserna antas kommer de att träda i kraft redan den 1 juli 2019.

Altan – inte uterum

Men vad innebär då detta?

Ja, först behöver vi reda ut vad en altan egentligen är. Boverkets förslag till defintion av en altan är följande:

”Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats”

Lite krånglig ändå, men en altan är helt enkelt ett golv som används som uteplats. Altanen kan ha ett tak men den kan inte vara inbyggd (med väggar och fönster) då är det ett uterum.  Nu tänker många av er att ojdå, ett sånt golv har jag redan byggt – utan att söka bygglov. Och jag kan lugna er, det är i de allra flesta fall helt ok.

När blir altanen bygglovspliktig?

Ett altangolv som ligger i marknivå – alltså platt på marken får man bygga utan bygglov. Men i nuvarande regler finns en begränsning som säger att om golvet hamnar så högt att det tillskapas ett utrymme under golvet – då räknas det som en tillbyggnad till huset och blir därmed bygglovspliktigt.

Vid vilken höjd en altan förvandlas till en tillbyggnad är inte helt fastställt men en vedertagen höjd har varit 1,2 m över mark.
För de som bor i hus som ligger en halv trappa upp har detta ibland blivit ett problem eftersom tillgänglighetskraven kräver att altanen hamnar i samma nivå som golvet inne – och då automatiskt en bit över marken ute.

Nya undantagskrav

Men det är alltså detta som kommer att förändras. Även de altangolv som hamnar över mark kommer att bli bygglovsfria. Så länge som de uppfyller följande:

bygg altan utan bygglov
  • Altanen uppförs vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus (exempelvis ett s k Attefallshus), om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.
  • En sådan altan – och en lägre altan som inte kräver bygglov men som vidtas inom samma avstånd från bostadshuset – behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
  • Undantaget gäller inte om altanen uppförs i anslutning till en byggnad eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I sådana fall gäller fortfarande kravet på bygglov och kravet på att altanen måste följa gällande detaljplan och områdesbestämmelser.

Mer om nya undantagskrav från bygglovsplikten har jag skrivit här

Är undantagsreglerna förenklingar?

Regeringen har under det senaste decenniet genomfört en rad åtgärder som betecknas som förenklingar av byggprocessen.

– Vi vill inte sätta käppar i hjulen för villaägare som vill bygga en egen altan. Vi vill göra det enkelt och minska krånglet. Nu slipper man ansöka om bygglov och man behöver inte uppfylla alla detaljplaners bestämmelser, säger bostadsminister Per Bolund (MP) till Aftonbladet.

Frågan är hur enkelt det blir? Och blir det bra? Är inte risken att vi får altaner där byggherren i jakten på att uppfylla kraven och hålla sig ”inom måtten” glömmer helheten, omgivningen och vad som egentligen uppfyller personens behov bäst? Det återstår helt enkelt att se.

1

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.