Det vi bygger och på vilket sätt vi tar land och vatten i anspråk påverkar miljön, djuren och oss människor på flera plan. Det som byggs finns (oftast) kvar under en mycket lång tid och det påverkar (oftast) många människor. Därför ställer samhället genom Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen krav på det som byggs. I detta inlägg beskriver jag vem som har ansvar för att lagen följs.

Det svenska landskapet – värt att bevara.

Vad är byggnadsnämndens ansvar?

Enligt PBL ansvarar kommunen för planläggning av mark och vatten. Ansökan om bygglov ställs till stadsbyggnads-/byggnadskontoret i din kommun. Det är de som handlägger byggnadsnämndens ansvarsuppgifter.

Byggnadsnämnden har två ansvarsområden. Dels att pröva ansökningar om lov (byggnadslov, rivningslov, marklov etc) och handlägga bygganmälningar. Dels att upplysa allmänheten om plan- och byggfrågor. Du kan alltså alltid vända dig till byggnadsnämnden/byggnadskontoret med dina frågor. Det är deras ansvar att besvara dem – utan kostnad.

Värt att veta är att byggnadsnämnden oftast gör minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden och att de då äger rätt att tillträda din fastighet. Nämnden har också rätt att stoppa ett bygge som strider mot lagen.

Vad är byggherrens ansvar?

Du som för egen räkning uppför eller låter någon uppföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten kallas för byggherre. Oftast är detta fastighetsägaren. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att det du bygger uppfyller gällande regler och lagar. Du har ansvaret för att kontrollera byggandet under hela processen.

Kraven på dig som byggherre gäller oavsett om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Självklart får du alltid bygga bättre än vad kraven säger. Viktigt att nämna är att det även finns andra lagar utöver PBL som du måste följa. Miljöbalken är ett exempel.

Vad är arkitektens ansvar?

Vi som arkitekter är experter på utformning – rum, ljus, samband. Vi är tränade till att ta fram och uppfylla ett byggnadsprogram och att lösa problem kopplade till din byggnad i vardagen.

Av en arkitekt kan du få hjälp att ta fram de handlingar som krävs för att få ditt bygglov beviljat. Förutom att resultatet av vårt arbete resulterar i plan-, fasad- och sektionsritningar (vilka krävs i en bygglovsansökan) så har vi andra kompetenser som kan underlätta ett bygglovsförfarande. Bland annat så är vi sakkunniga på tillgänglighet, vi har översiktlig kunskap gällande konstruktion, brand och vvs.

Viktigt att betona är dock att en arkitekt kan hjälpa dig till ett beviljat bygglov. För att få ett startbesked krävs ofta energibelansberäkningar och konstruktionsberäkningar – något som vanligtvis inte ingår i en arkitekts kompetens.

Vad är den kontrollansvariges ansvar?

Kommunen kommer kräva att du har anlitat en certifierad kontrollansvarig (KA). (Undantaget väldigt små byggåtgärder) KA ska hjälpa dig att uppfylla bygglagstiftningens krav. Bland annat genom att ta fram en kontrollplan och se till så att denna följs.

För att bli certifierad KA krävs erfarenhet och kunskap inom byggbranschen och dessutom genomförda kunskapsprov. KA deltar på det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller och skriver även ett utlåtande som underlag till byggnadsnämndens slutbesked.

Vad är entreprenörens ansvar?

Entreprenören har i normalfallet inget ansvar gällande bygglovet. Varken när det gäller ansökningsprocessen eller att kontrollera om det finns beviljat bygglov för den beställda byggåtgärden. Ansvaret ligger hos byggherren.

Detta var del två i min inläggsserie Bygglov – Så funkar det. Del ett hittar ni HÄR.

1

6 Comments

  1. Nina juli 19, 2017 at 09:01

   Tack Sofia! Jag träffar många genom jobbet som inte har en aning om att det är deras ansvar eller hur det fungerar.

   Svara
 1. Norahsmamma juli 19, 2017 at 19:07

  Intressant att läsa och lära sig.

  Svara
 2. Lina juli 21, 2017 at 07:11

  Väldigt bra inlägg! Hade inte en aning.

  Svara
  1. Nina juli 21, 2017 at 07:13

   Tack!

   Svara
 3. Pingback: Kontrollansvarig - vad är det? - SAJT Arkitektstudio

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.