Det finns många sammanfattningar, broschyrer och checklistor kring det här med bygglov och bygglovsprocessen. Ändå är det långt ifrån solklart vad det är som gäller. Från samhällets sida vidtas hela tiden åtgärder för att reglerna och processen kring bygglov ska bli enklare. Min erfarenhet, efter att ha sökt bygglov otaliga gånger åt mina kunder och nu också åt mig själv, är att det tvärtom blir krångligare och krångligare.

I detta och kommande inlägg tänkte jag därför försöka räta ut begreppen så gott det går, trots att det är något av en djungel även för oss som jobbar med det här dagligen.

Behöver jag bygglov?

Ja. Om du vill bygga om, bygga till eller bygga helt nytt så behöver du sannolikt söka bygglov eller åtminstone göra en bygganmälan. Detta har de flesta koll på. Men visste du att du också behöver söka bygglov om du vill måla om, bygga staket/mur eller anordna ett upplag på din tomt?  Om du ändrar ditt enbostadshus till ett med två bostäder eller rent av bygger om det till någonting annat än en bostad behöver du också söka bygglov.

(OBS att även, husvagnar, husbåtar och serveringsvagnar som står uppställda under en längre tid räknas som byggnader! )

Du behöver med andra ord söka bygglov för de flesta ändringar som du gör på din fastighet. Om du däremot vill ändra om på insidan på din byggnad så krävs inte bygglov. Dock behöver du göra en anmälan till kommunen om du vill göra stora förändringar i planlösningen, förändra byggnadens bärande konstruktion eller dra om vatten- och avloppsledningar. Vad som skiljer en bygglovsansökan från en bygganmälan kommer jag reda ut i kommande inlägg.

 

Bygglovsfritt?

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag och det är nu det börjar bli krångligt på riktigt. Du kan få bygga uteplats, skärmtak, friggebod, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Vissa fasadändringar är bygglovsfria och du kan till och med få bygga takkupor utan bygglov. I kommande inlägg kommer jag förklara närmare vad det är som avgör om just din byggåtgärd är bygglovsbefriad och vad det innebär i praktiken.

En vanlig missuppfattning är att om en åtgärd inte kräver bygglov så är det ”fritt fram”. Så är det inte riktigt. Ta Attefallshuset och de byggåtgärder som i samma veva lanserades som bygglovsfria som exempel. Du behöver inte söka bygglov för ditt maximalt 25 kvadratmeter stora hus på tomten. Men du behöver göra en anmälan – och i viss mån redovisa vad du har tänkt bygga (med hjälp av ritningar) för kommunen. Det är alltså inte så att du fritt kan åka och köpa material och börja bygga på tomten. (Vilket är fallet om du väljer att bygga en friggebod) Mer om detta kommer också i kommande inlägg.

Krav på varsamhet och byggherrens ansvar

Det är du som byggherre som bär det yttersta ansvaret för vad som byggs och för att det följer gällande lagar och regler. Det går alltså inte att hävda i efterhand att ”jag visste inte…”. Bygglovsprocessen är på så sätt en hjälp för dig som byggherre att inte missa någon väsentlig lag eller norm.

Alla ändringar i och på en byggnad ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Hänsyn ska tas till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte!

Avgifter och krav på färdigställande

Att söka bygglov kostar pengar. Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för bygglov och anmälan. Hur stor den är skiljer sig lite från kommun till kommun och det brukar vara åtgärdens omfattning och storlek som reglerar summan.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år. Viktigt att vet är också att ett beviljat bygglov inte innebär att du får påbörja din byggnation. För det krävs ett startbesked, på samma sätt som det krävs ett slutbesked innan du får ta din byggnad i bruk.

Vad är skillnaden på lov och anmälan?
Hur söker jag bygglov?
Vad innebär ett start-/slutbesked?
Hur går det till på ett tekniskt samråd?

Följ med i min serie Bygglov – så här funkar det, så ska jag försöka räta ut frågetecknen.

Har du frågor angående bygglov eller bygglovsprocessen? Skriv en kommentar eller skicka ett mail så ska jag försöka svara!

1

2 Comments

    1. Nina juli 14, 2017 at 19:46

      Ja precis! Alla ändringar som påverkar uttrycket på byggnaden är bygglovspliktiga.

      Svara

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.