Snart utan lada

Ni som följer med här vet att vi nyligen har rivit vårt lilla uthus. Det var i så dåligt skick att det inte var möjligt att rädda det. Nu verkar vår stora lada går samma öde till mötes.

Lada

Lilla uthuset till vänster, ladan till höger. När vi tog över gården låg marknivån mycket högre än den gör idag, långt upp på ytterväggen. När vi gjorde grusplanen sänkte vi marken så att stensockeln kom fram.

Ladan består av två delar, en timrad (som syns i bilden) och en med stående plank. Den timrade delen är i sämst skick. Syllen och flera varv av timret ovanför den är ruttna. ”Man kan säga att väggarna är impregnerade – av urin” sa timmermannen som vi hade på besök. Lagom mysigt. I den andra delen är virket ganska bra men den lutar och ena väggen har släppt helt från syllen.

Önskar vi hade kunnat bevara

Uthusen och ekonomibyggnaderna är en stor del av den äldre bebyggelsen, utan dem så finns inte riktigt gårdens själ kvar. Tyvärr går många lador och uthus samma öde till mötes som våra. Jag önskar att vi hade tagit över här lite tidigare och att förfallet hade varit lite mindre. Men tyvärr så är det inte möjligt för oss att rädda ekonomibyggnaderna. Det är för mycket jobb och för mycket pengar.

Återskapa gårdsmiljön

Vi kommer alltså riva ladan. På platsen kommer vi att bygga upp en modern version. En lada á la 2016. Ateljéhuset, som vi skissade som ersättning åt gårdshuset kommer istället hamna här medan det på platsen för uthuset kommer bli en lite enklare byggnation med trädgårdsförråd, vedförvaring och plats för bilar och cyklar under tak.

Ta hjälp

Nytt för oss på vår renoveringsresa är att vi har bestämt oss för att ta hjälp. Så denna gång kommer vi låta någon annan göra jobbet. Det mesta i alla fall. Men först ska vi rita upp hur vi vill ha det – och det jobbet får ingen annan göra. :)

0

2 Kommentarer

Lämna gärna en kommentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: