Startbesked

Det är lätt att tänka att så fort bygglovet är beviljat så får byggnationen påbörjas. Så enkelt är det tyvärr inte. En åtgärd som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Vad krävs då för att få ett startbesked?

För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett startbesked krävs att byggherren lämnar in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs i det aktuella projektet. Vilka handlingar det är meddelar stadsbyggnadskontoret i samband med det beviljade lovet. Det kan handla om grundritningar, takstolsritning eller redovisning av energiförsörjning mm. Byggherren ska också kunna visa att det finns färdigställandeskydd.

Startbeskedet fastställs oftast vid ett tekniskt samråd som hålls mellan stadsbyggnadskontorets representant, byggherren och kontrollansvarig. Ett startbesked måste vara skriftligt. Det räcker alltså inte att få ett muntligt besked utan det underskrivna pappret måste inväntas.

Undantag

Vid vissa mindre byggåtgärder behövs ibland inte det tekniska samrådet. I stället beviljas startbeskedet i samband med bygglovet eller strax efteråt om komplettering av handlingar begärts in.

Vid åtgärder som är bygglovsfria men som kräver anmälan blir kontrollen för att få ett startbesked mer omfattande. I de fall där kraven på byggnaden inte redan har kontrollerats vid ett bygglovsförfarande, behöver de vid en anmälan istället bedömas innan startbesked kan ges.

 

Startbesked

Det är en lång väg från start till mål i en byggprocess. Bild från pixabay.com

Slutbesked

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Vilka handlingar som krävs för att få ett slutbesked beslutas i samband med beviljat startbesked på det tekniska samrådet. Det kan till exempel vara ett utlåtande från kontrollansvarig, en ifylld kontrollplan och/eller diverse besiktningsprotokoll (ventilation, täthet mm).

Byggnadsnämnden ska ge ett slutbesked om byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, startbesked och kontrollplan är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa med tillsyn. Ibland sker ett slutsamråd i samband med att slutbeskedet utfärdas. Om ett slutsamråd ska hållas beslutas det på det tekniska samrådet.

När får byggnaden tas i bruk?

Innan byggnadsnämnden har meddelat ett slutbesked för en byggåtgärd får byggnadsverket inte tas i bruk. Detta innebär att det är ett automatiskt användningsförbud fram tills dess att ett slutbesked har utfärdats. Om en byggnad tas i bruk innan slutbeskedet ska byggnadsnämnden besluta om en byggsanktionsavgift.

Om byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverk får tas i bruk utan slutbesked så innebär det inte att kravet på slutbesked utgår. När åtgärderna slutförts ska byggnadsnämnden så snart det är möjligt pröva om slutbesked kan ges.

Interimistiskt slutbesked

I vissa fall kan beslutas om interimistiskt slutbesked. Det innebär att delar av byggnaden får tas i bruk innan alla byggåtgärder är färdiga. Det kan handla om ett hus där övervåningen är tänkt att färdigställas under tiden familjen bor på bottenvåningen, eller vid mindre åtgärder som att eldstad inte är färdiginstallerad till exempel.

Här finns mina tidigare inlägg i serien Bygglov – så funkar det

 

6 Comments

 1. Mirre augusti 16, 2017 at 21:44

  Ohh bra att skriva ner sådant, för allt sådant här vet man ju ej

  Svara
  1. Nina augusti 17, 2017 at 20:18

   Vad kul att du tycker det är bra! :)

   Svara
 2. Jennifer augusti 16, 2017 at 22:33

  Bra inlägg! Hade inte en aning om allt det här..

  Svara
  1. Nina augusti 17, 2017 at 20:20

   Tack! Många som inte har koll på allt det här…

   Svara
 3. Maxarna augusti 17, 2017 at 17:43

  Får ångest när jag tänker på start och slutbesked. Vi kämpade med vår kommun (som förövrigt är okända) i två år för att färdigställa vårt garage..

  Svar: japp jag är lärare på en specialskola för döva och hörselskadade elever.

  Svara
 4. Anett Dahlbäck maj 19, 2021 at 10:11

  Hej Nina

  Förlåt att jag är lite out of topic med min fråga, men jag hittar inga svar någonstans på nätet. Jag hoppas du vill svara i den mån du kan. :-)

  På fastigheten som angränsar till vår tomt finns en detaljplan framtagen för byggnation av 11 enskilda fastigheter (enfamiljshus) 1 – 1 3/4 våningshöjd. Nu har bygglov beviljats för flerbostadshus med totalt 20 huskroppar och en total byggnadsarea på 3354 kvm. Våningshöjd 1 – 2 våningar.
  Min fråga är om det strider mot den tidigare detaljplanen eller är det tillåtet att ”ta ut svängarna” på det viset?

  Mvh
  Anett Dahlbäck, Borlänge

  Svara

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.