Det finns ett utbrett missförstånd angående begreppet ”Bygglovsfritt”. En byggnadsåtgärd som inte kräver att man ansöker om bygglov innebär inte – Det är bara att bygga. Det finns många regler att förhålla sig till och den kan kräva andra åtgärder såsom en bygganmälan eller påskrift av granne.

Fritt fram

Vilka åtgärder får man då göra helt utan åtgärder (lovansökan, grannhörande etc.)?

Följande åtgärder är helt fria och får uppföras utan att kommunen kontaktas – Friggebod, skärmtak och skyddad uteplats. Du får också måla om, byta fönster  och underhålla din fastighet (förutsatt att du inte väsentligt ändrar uttrycket på byggnaden eller området) utan att anmäla det till kommunen. Men självklart finns det begränsningar även för de ”helt fria” åtgärderna.

Friggebod

Alla komplementsbyggnader (alltså bodar, vedförvaring, skjul – utom Attefallshusen) på din fastighet får tillsammans ha en sammanlagd yta på max 15 kvm. Detta är lätt att missa då många tror att det är fritt att bygga 15 kvm oavsett vad som finns innan. Friggeboden får inte heller vara högre än 3m – nockhöjd.

Skärmtak

Alla skärmtak på din fastighet får tillsammans ha en yta på max 15 kvm. Det är alltså inte så att du har rätt att bygga tak över din altan om du har flera andra stora skärmtak i trädgården.

Skyddad uteplats

Du har rätt att skärma av en uteplats med plank/mur. Dock får detta inte vara högre än 1,8 meter.

Bygglov trots allt

Om inte ovan ställda krav uppfylls krävs bygglov även för de här åtgärderna. Detta gäller även vid byggåtgärder som  ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. (Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter mot en granne räcker det med grannens underskrift för att åtgärden ändå ska kunna genomföras utan bygglov)

 

Friggebodar är ett vanligt inslag i sommarstugeområden

Bygganmälan krävs

Följande åtgärder är bygglovsfria men kommunen måste ändå kontaktas genom att man gör en bygglovsanmälan (skillnaden på lov och anmälan kommer jag att beskriva i kommande inlägg)  – Attefallshus, mindre takkupor, mindre tillbyggnad och tillskapande av ytterligare en bostad.

Attefallshus

Attefallshuset får vara max 25 kvm och 4 meter högt (till nock).  Attefallshuset kan vara uppdelat i flera mindre hus och kan användas som en liten bostad eller till förvaring. Om det inreds som en bostad så måste alla de basala kraven på plats för matlagning och hygienutrymmen uppfyllas.

Takkupor

Du har rätt att bygga max två takkupor på ditt en- eller tvåbostadshus. Kuporna får inte uppta mer än halva takfallets längd och de får inte inverka på takets konstruktion. Om det redan finns en takkupa på huset så får du endast göra en till.

Mindre tillbyggnad

Du får bygga till ditt en- eller tvåbostadshus med max 15 kvm utan att söka bygglov. Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga huset.

Tillskapande av ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får tillskapa en extra bostad. Om din åtgärd påverkar utsidan av huset så krävs bygglov.

Bygglov trots allt

Om inte ovan ställda krav uppfylls krävs bygglov även för de här åtgärderna. Detta gäller även vid byggåtgärder som  ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. (Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter mot en granne räcker det med grannens underskrift för att åtgärden ändå ska kunna genomföras utan bygglov)

 

Tomtkarta och detaljplan tillhandahålls av kommunen

Undantag i detaljplanen

Gemensamt för alla ovanstående åtgärder är att de gäller utöver den byggrätt som finns på fastigheten. I vissa områden är det dock reglerat i detaljplanen att alla som vill utföra ovanstående åtgärder måste söka bygglov. I andra områden kan det i detaljplanen finnas ytterligare åtgärder som får göras bygglovsfritt. Vad som gäller hos just dig kan kommunen informera om. Det är gratis att beställa ut en detaljplan och den tillhandahålls av stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Kommande inlägg

Som ni märker är det inte alls så enkelt som det kanske låter. Att tillskapa en extra bostad utan att påverka utsidan av byggnaden eller att bygga en takkupa utan att påverka takkonstruktionen (om den inte är väldigt liten)  är i många fall omöjligt. Det är också väldigt ovanligt att man hittar en bra placering för en friggebod/attefallsbyggnad 4,5 meter in på tomten.

I kommande inlägg kommer jag skriva om åtgärder i tomtgräns – vad som egentligen är tillåtet gällande staket, murar och häckar. Jag kommer också att förklara skillnaden på en lovansökan och en anmälan. Och vad innebär egentligen ett rivningslov?

Efter en förfrågan kommer jag också att skriva lite mer om detaljplaner, hur de blir till och om de verkligen är huggna i sten.

Har du funderingar kring bygglov, detaljplaner eller något annat som har med byggnation att göra? Tveka inte att höra av er så ska jag försöka svara och förklara.

1

2 Comments

  1. Malin Broman mars 20, 2018 at 13:51

    Har för mig att friggebod behövde bygglov om det INTE är komplementbyggnad (t ex om man vill bygga en friggebod först på en i övrigt obebyggd tomt)? Är det OK att bygga Attefallshus som första hus med bara bygganmälan? Och vad hände med ”Hultstugorna” (20 m2)?

    Svara
  2. Nina mars 20, 2018 at 20:26

    Det stämmer. Friggebodar och attefallshus kräver att det redan finns en byggnad på tomten. Annars räknas det som huvudbyggnad. Var inte Hulthstugan något lokalt i Stockholm?

    Svara

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.