Jag har redan skrivit en del om vad som gäller vid byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter. Men vet ni om att det finns regler även för planteringar och staket? Detta är främst för att främja en säker trafikmiljö i våra bostadsområden. Reglerna för vad du som fastighetsägare har rätt att göra i tomtgräns är olika från kommun till kommun och oftast gäller de endast i områden med detaljplan.

Här kommer några exempel som kan vara bra att tänka på.

Plantering/byggnation i tomtgräns

Det finns ingen bygglovsplikt för att plantera växter. Växterna får dock inte inkräkta på gång- cykel- eller körbanan utanför tomten. Det finns riktlinjer som säger att det ska vara fri höjd över gångbana med 2,5 m, över cykelbana med 3,2 m och över körbana med 4,6 m.

Vid utfart mot gata får inte en eventuell häck (eller staket) vara högre än 80 cm, 2,5 meter åt varje håll. I en gatukorsning gäller 10 meter åt varje håll och vid en gång-/cykelbana som korsar en körbana gäller 5 meter.

Tomtgräns

(Bild från pixabay.com)

(Det är lätt att tänka att det är fritt att bygga exempelvis en friggebod i tomtgräns om den inte gränsar direkt till en granne. Men tänk på att den inte heller får skymma sikten i trafiken. Detta är anledningen till att det alltid är bygglov på friggebodar som gränsar mot gata eller park)

Staket/Plank/Mur

Det är bygglovsfritt att bygga ett lågt staket runt sin tomt. Lågt definieras lite olika i olika kommuner men maxhöjden brukar vara mellan 1 – 1,2 meter. (Höjden ska mätas på den sida där marknivån är lägst) För att räknas som staket brukar ett krav vara att genomsiktligheten ska vara minst 25% – 50%.

Tomtgräns

(Staket eller mur? Bild från Pixabay.com)

Ett staket med mindre genomskinlighet än tillåtet (oavsett höjd) räknas som ett plank. Plank är alltid bygglovspliktiga undantaget när de är i anslutning till en skyddad uteplats (se inlägget om bygglovsfritt)

En mur som är lägre än 50 cm är oftast bygglovsfri. Alla murar som är högre kräver bygglov.

Gräns mellan grannar

Det är alltid bra att komma överens med grannen innan man bygger ett staket eller planterar häck i avgränsningen. Skriftligt och inte muntligt – grannar kan flytta. Det är den som har staketet/planket/häcken på sin tomt som också har ansvaret för underhållet. (Om inte annat avtalats)

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.