Den 2 juli 2014 gjordes en ändring i Plan- och bygglagen som medförde en ny byggnadstyp – attefallshuset. Det lanserades som en byggnad som fritt kunde uppföras på din tomt, men det visade sig vara lite mer komplext än så. Jag ska här försöka beskriva lite mer om vad ett Attefallshus är och vad som gäller när du vill uppföra denna hustyp på din fastighet.

Vad är ett Attefallshus?

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 kvm och 4 meter högt (Räknat från markens medelnivå till taknock).

Attefallshuset får användas som en komplementbyggnad, dvs förråd, garage, bastu etc. Den får också användas som ett komplementbostadshus. Komplementbostaden kan vara en tillfällig bostad alternativt en permanent bostad. Om bostaden ska användas permanent är kraven högre vad det gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ett attefallshus måste leva upp till de lagar och förordningar vi har på byggnader i Sverige, dvs PBL (Plan- och bygglagen), PBF ( Plan- och byggförordningen), BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Europeiska konstruktionsstandarderna). Det är du som bygger, byggherren, som är ansvarig att det gör det. (Läs mer här om vem som har ansvaret)

attefallshus

Ett av de attefallshus vi har ritat på Sajt Arkitektstudio. Detta används som uterum och trädgårdsförråd.  Foto av beställaren.

Grundläggande krav för att få uppföra ett Attefallshus

 • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten för att få bygga en Attefallsbyggnad.
 • Byggnaden måste uppföras i den omedelbara närheten av det befintliga bostadshuset. Det finns inget exakt avstånd för vad omedelbar närhet innebär utan detta bedöms från fall till fall.
 • Byggnaden måste vara fristående. Den får alltså inte byggas samman med det befintliga bostadshuset.
 • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter in från tomtgränsen alternativt närmare med godkänt medgivande från berörda grannar.

Attefallshus – Utan bygglov?

Att uppföra ett attefallshus inom ett område med detaljplan kräver inget bygglov. Men det behövs en anmälan till byggnadsnämnden, ett startbesked innan du får börja bygga och ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk (vad som skiljer en bygganmälan från en bygglovsansökan kommer jag att reda ut i kommande inlägg).

I vissa fall, utanför detaljplanelagt område får ett Attefallshus uppföras utan varken lov eller anmälan. En Attefallsbyggnad som ska användas som bostad kräver dock alltid minst en anmälan till kommunen.

Om en komplementbyggnad byggs om till en komplementbostad krävs en ny anmälan till kommunen.

Om en attefallsbyggnad placeras närmare gränsen än 4,5 meter mot granne och denna inte ger sitt medgivande alternativt att gränsen är mot väg, gata eller allmän väg krävs alltid bygglov.

Ett Attefallshus får strida mot detaljplanen

Attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det får alltså uppföras på prickmark, eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. Det är också  tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Byggnadsnämnden får inte neka startbesked på grund av att attefallshuset är planstridigt.

Du kan läsa ännu mer ingående om attefallshus på Boverket.

Fler frågor? Hör gärna av er!

1

3 Comments

 1. Lisa augusti 7, 2017 at 12:55

  intressant!

  Svara
 2. Stina maj 26, 2021 at 16:15

  Hej, om man istället för ett Atterfallshus vill bygga ett växthus på 10 m2 på prickmark, kan kommunen avslå en sådan anmälan. Du skriver att det är 4,5 meter som gäller men om den gränsen är högre satt kan varje kommun sätta sina egna gränsregler här eller är 4,5 meter ett mått som ska gälla. Atterfallshus, Friggebodar och växthus hör väl till komplementsbyggnader eller är det enbart Atterfallshus som får byggas på prickad mark?

  Svara

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.