Jag har tidigare skrivit om ett av mina jobbprojekt – Villa Circuitusdet runda passivhuset.
Inläggen har väckt intresse och jag har fått mycket frågor.
Därför kommer jag nu att skriva några inlägg där jag presenterar passivhuskonceptet och Villa Circuitus lite mer ingående.

Vi börjar med det mest centrala. Vad är ett passivhus?

För att definiera ett passivhus finns det sedan 1989 en internationell certifiering som via IGPH i Sverige certifierar byggnader, experter, komponenter och hantverkare. Certifieringen på byggnader ställer ett krav på 75% lägre energiförbrukning än vad dagens BBR-krav är på nyproduktion.

Passivhuset har två grundprinciper:

  1. Minimera värmeförluster
  2. Optimera värmevinster

Rutiner vid projektering och genomarbetad kvalitetssäkring hjälper till att uppnå detta.

(Värt att nämna är att det på marknaden finns andra svenskanpassade ”passivhus-definitioner”. Dessa uppfyller inte samma hårda krav som den internationella certifieringen.)

Villa Circuitus
Villa Circuitus (Foto hämtat från www.circuitus.se)

Fem hörnstenar

För att nå upp till kraven behöver passivhusets fem hörnstenar uppfyllas.
Dessa fem ger tillsammans ett lufttätt, köldbryggsfritt och välisolerat hus med bra fönster och en ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Lufttätheten säkerställer att det inte förekommer några transmissionsförluster, dvs förlust av värme genom otätheter i klimatskalet. Dessutom har lufttätheten stor betydelse för fuktsäkerhet, komfort (man undviker drag och kallras) och för ljudmiljön. En köldbryggsfri konstruktion säkerställer i sin tur att det inte finns möten i konstruktionen där det läcker värme. I hus byggda på konventionellt sätt är t.ex. fönsterinstallationen en sådan punkt där det lätt uppstår köldbryggor. Med ett välisolerat skal uppnår man sedan energieffektivitet och komfort. Ett tätt och välisolerat hus ställer dock krav på komfortventilation med en högeffektiv värmeåtervinning.

Fönstren i en byggnad är en kritisk punkt som ofta höjer den totala energiförbrukningen.
Ett passivhusfönster behöver därför ha ett högt U-värde men också låta solen stråla in för att ta tillvara på solens energi. Hur fönstren placeras i väggen och hur de monteras är också viktiga parametrar.

 

Vad behöver man då tänka på som arkitekt i ett passivhusprojekt?

Ja, de fem hörnstenarna säkerställs först under en projektering men som arkitekt startar oftast projektet betydligt tidigare än så. Huvuduppgiften blir då att försöka underlätta så att de fem hörnstenarna går att uppfylla.

Husets läge i förhållande till väderstrecken, fönstrens placering och storlek är faktorer som påverkar hur man kan optimera värmevinsterna från solinstrålningen. Därför är det extra viktigt hur huset ligger på tomten.

Att tänka på husets form och rita ett kompakt hus är ett sätt att minimera värmeförlusterna. Ju mindre omslutande yta i förhållande till total byggnadsyta, ju mindre yta att isolera och täta. Ett hus med många utsprång och indrag blir inte bara mindre kompakt utan har också fler möten och hörn där det finns risk för köldbryggor och där det blir svårare att uppnå lufttäthet. Det  finns med andra ord en anledning till varför Villa Circuitus är rund.
Detta är två viktiga aspekter att ha med sig redan från projektets start.

 

Passivhus - plan
Stora fönster placeras med fördel i söder där solinstrålningen kan tas tillvara. I öster och väster där solen står lågt morgon och kväll krävs solavskärmning för att inte få ett överskott av solvärme.

Att genomföra ett passivhusprojekt ställer höga krav, inte bara på material och komponenter, utan också på alla inblandade. Alla vi som har varit med och jobbat med Circuitus är utbildade inom passivhuskonceptet. Med det sagt så är det inte helt lätt att sammanfatta vad ett passivhus är i ett enda blogginlägg. Har ni frågor så skriv en kommentar eller skicka ett mail så ska jag försöka besvara dem så bra jag kan. Det går också bra att läsa mer på IG Passivhus hemsida.

I nästa inlägg kommer jag skriva mer om husets planlösning.

1

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.