För några år sen var jag med och ritade Villa Circuitus  – Smålands första villa certifierat enligt internationell standard. Ett projekt som var med i programmet Husdrömmar och som också fick Växjö kommuns byggnadspris. I kategorin passivhus kan du läsa mer om det projektet.

Nytt passivhusprojekt

Nu har byggstarten gått för ännu ett stort passivhusprojekt – Fridhem II. Det är ett parhusområde bara ett stenkast från Klockaregården. (Kul! För då kan jag följa hela byggprocessen på nära håll.) Fyra hus med totalt åtta lägenheter kommer byggas. Inflyttning är planerad löpande from hösten 2019. Beställare och entreprenör är BiWi bygg.

Fridhem II

Illustration: Sajt Arkitektstudio

För nya läsare och för er som är lite extra intresserade tänkte jag här berätta lite mer om vad ett passivhus är och vilka fördelarna är med att bygga täta och välisolerade hus.

Vi börjar med det mest centrala. Vad är ett passivhus?

För att definiera ett passivhus finns det sedan 1989 en internationell certifiering för byggnader, experter, komponenter och hantverkare. Certifieringen på byggnader ställer ett krav på väsentligt lägre energiförbrukning än vad dagens BBR-krav är på nyproduktion.

Passivhuset har två grundprinciper:

  1. Minimera värmeförluster
  2. Optimera värmevinster

Rutiner vid projektering och genomarbetad kvalitetssäkring hjälper till att uppnå detta.

(Värt att nämna är att det på marknaden finns andra svenskanpassade ”passivhus-definitioner”. Dessa uppfyller inte samma hårda krav som den internationella certifieringen.)

Fem hörnstenar

För att nå upp till kraven behöver passivhusets fem hörnstenar uppfyllas.
Dessa fem ger tillsammans ett lufttätt, köldbryggsfritt och välisolerat hus med bra fönster och en ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Lufttätheten säkerställer att det inte förekommer några transmissionsförluster, dvs förlust av värme genom otätheter i klimatskalet. Dessutom har lufttätheten stor betydelse för fuktsäkerhet, komfort (man undviker drag och kallras) och för ljudmiljön. Lufttätheten kontrolleras genom provtryckningar under byggprocessen. En köldbryggsfri konstruktion säkerställer i sin tur att det inte finns möten i konstruktionen där det läcker värme. I hus byggda på konventionellt sätt är t.ex. fönsterinstallationen en sådan punkt där det lätt uppstår köldbryggor. Med ett välisolerat skal uppnår man sedan energieffektivitet och komfort. Ett tätt och välisolerat hus ställer dock krav på komfortventilation med en högeffektiv värmeåtervinning.

Fönstren i en byggnad är en kritisk punkt som ofta höjer den totala energiförbrukningen.
Ett passivhusfönster behöver därför ha ett lågt U-värde men också låta solen stråla in för att ta tillvara på solens energi. Hur fönstren placeras i väggen och hur de monteras är också viktiga parametrar.

Illustration: Sajt Arkitektstudio

Vad behöver man då tänka på som arkitekt i ett passivhusprojekt?

Ja, de fem hörnstenarna säkerställs först under en projektering men som arkitekt startar oftast projektet betydligt tidigare än så. Huvuduppgiften blir då att försöka underlätta så att de fem hörnstenarna går att uppfylla.

Husets läge i förhållande till väderstrecken, fönstrens placering och storlek är faktorer som påverkar hur man kan optimera värmevinsterna från solinstrålningen. Därför är det extra viktigt hur huset ligger på tomten.

Att tänka på husets form och rita ett kompakt hus är ett sätt att minimera värmeförlusterna. Ju mindre omslutande yta i förhållande till total byggnadsyta, desto mindre yta att isolera och täta. Ett hus med många utsprång och indrag blir inte bara mindre kompakt utan har också fler möten och hörn där det finns risk för köldbryggor och där det blir svårare att uppnå lufttäthet.
Stora fönster placeras med fördel i söder där solinstrålningen kan tas tillvara. I öster och väster där solen står lågt morgon och kväll krävs solavskärmning för att inte få ett överskott av solvärme.

Detta är några viktiga aspekter att ha med sig redan från projektets start.

Genomförandet

Att genomföra ett passivhusprojekt ställer höga krav, inte bara på material och komponenter, utan också på alla inblandade. Alla som är med och jobbar med ett passivhusprojekt behöver ha kunskap och förståelse för passivhuskonceptet.

I Fridhem II är vi flera som även var med under projektering och byggnation av Circuitus. Vi har kunnat ta med oss erfarenheter och lärdomar därifrån vilket gör att Fridhem II kommer att bli ännu bättre hus.

Följ med på resan!

6

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.