Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Vad gör den kontrollansvarige?

Den kontrollansvarig hjälper dig att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. (Glöm inte att det alltid är byggherren som har ansvaret!) Det är den kontrollansvariges uppgift att ta fram en kontrollplan (se nedan) och se till att den följs. Den kontrollansvarige deltar vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller. Hen skriver och ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vem får vara kontrollansvarig?

Till följd av EU:s tjänstedirektiv måste den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet och certifieringar utfärdas endast av företag som är godkända av myndigheten Swedac.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det innebär att den kontrollansvarige inte får vara anställd på, eller ha några släktband till, den som utför arbetet.

På kommunernas hemsidor finns förteckningar på de certifierade kontrollansvariga i ditt närområde.

kontrollansvarig

Bild från pixabay.com

Kontrollansvarig ersatte Kvalitetsansvarig

Innan 2011 när begreppet kontrollansvarig infördes i Plan- och bygglagen fanns rollen kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige var ofta anställd på byggfirman. Anledningen till ändringen är att den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter jämfört med tidigare vilket ställer högre krav på kompetens och en självständig ställning till entreprenören.

Behöver jag alltid en kontrollansvarig?

Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig. Viktigt att tänka på är att det då kan vara du själv som är ansvarig för att upprätta en kontrollplan.

Vad är en kontrollplan?

Du som byggherre är ansvarig för att det upprättas en kontrollplan. I de fall då det finns en kontrollansvarig är det dennas uppgift. Kontrollplanen är en sammanställning, ofta uppförd som en checklista, på de kontroller som behövs för att säkerställa samhällets krav på byggåtgärden. Av kontrollplanen ska framgå vad som ska kontrolleras, av vem, samt vad det ska kontrolleras mot.

Följande åtgärder är undantagna från kravet på kontrollplan:

  • Markåtgärder som inte ingår i en bygg- eller rivningsåtgärd, och
  • Rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan.

Du kan läsa mer om kontrollansvar och kontrollplaner på Boverkets hemsida.

2

1 Comment

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.