Detta är del två i min bloggserie. En serie i sju delar på temat att bygga ett hus.

I första delen behandlade jag valet av platsen där du ska bygga ditt hus. I detta inlägg kommer jag belysa de bestämmelser och begränsningar som kan finnas på den fastighet du har valt.

Bestämmelser för din fastighet

All mark i Sverige är indelad i fastigheter med olika ändamål.
Det kan till exempel vara bostadsbebyggelse eller jordbruksändamål.
Och även om du äger en fastighet så har du inte rätten att göra vad du vill på den.
Konstigt? Ja det kan man tycka. Men det finns ett syfte.

Sveriges kommuner har i uppgift att skapa en hållbar balans mellan olika samhällsintressen. De har därför rätt att reglera, bland annat, vad som får byggas på olika fastigheter. Deras verktyg för att göra detta är översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

 

Bestämmelser - tomtkarta

Översiktplan

Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan. Planen ska innehålla kommunens vision inför framtiden. Den kan upplysa dig om var nya bostadsområden kan komma att dyka upp. Vart större vägar kommer att gå och vilka naturområden som är skyddade för att nämna några exempel. Planen ska omfatta hela kommunens yta, både på land och i vatten och den ligger till grund när detaljplaner ska utformas. Den kan också användas när större regioner ska samarbeta och samverka.

Detaljplan

Detaljplanen reglerar utformningen av en bebyggelsemiljö. Genom att studera planen för din fastighet kan du få information om det finns begränsningar i storlek och höjd för din byggnad. Detaljplanen kan också reglera antal byggnader, typ av byggnader (bostad/industri/skola etc.), taklutningar och fasadkulörer etc.
Hur mycket en detaljplan styr beror på hur din kommunen ser på just ditt område.
Om det finns speciella kulturella värden som ska bevaras kan planen vara mer styrande osv.
En detaljplan kan också tala om för dig vad som kan komma att hända i området runt din fastighet. Exempelvis om det finns byggbara tomter som ännu inte har sålts eller hur mycket dina grannar har rätt att bygga till och hur det kan påverka dig och din fastighet.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett alternativ till detaljplaner som ofta används i glesare bebyggda områden, där samhällets behov av att reglera inte är lika stor som i tätbebyggda områden.

Undersök noga

Så innan du köper din drömfastighet. Kolla upp noga vilka bestämmelser som gäller så att du verkligen har rätt att förverkliga dina idéer. Längre fram i denna serie kommer jag ta upp bygglovsskedet. Det är då kommunen granskar så att alla bestämmelser efterföljs.

(Det finns givetvis en möjlighet att pröva avvikelser från planen eller rent av att få en ny detaljplan framtagen för ett område men det kan vara en tidskrävande process.)

Om ni vill läsa mer om bestämmelser och planer så finns bra information på www.mittbygge.se. De flesta kommuner har också information på sina hemsidor.

Nästa vecka ska vi börja prata hus.

Glöm inte trycka på hjärtat om ni gillar inlägget! <3

1

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.