Kategori: Bygglov – så här funkar det

startbesked

Du får inte alltid börja bygga trots Startbesked


I revideringen av Plan- och bygglagen (PBL) som gjordes 2011 infördes begreppet startbesked. Det innebär att efter beviljat bygglov för en byggnadsåtgärd så behöver kommunen ge startbesked innan åtgärden får påbörjas. För att få startbesked krävs ofta kompletterande handlingar gällande konstruktion och energi utöver bygglovshandlingarna. Fram tills i somras har startbeskedet inneburit att det har varit fritt fram att påbörja…

Läs mer »
undantagskrav för bygglov

Nya undantagskrav för bygglov


I mars i år fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda nya undantagskrav för bygglov på altaner, solcellspaneler och solfångare samt för byte av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial på andra än en- och tvåbostadshus. I samband med detta ska även kraven på anmälan ses över samt en definition för begreppet altan tas fram. För några dagar sen kom den första delredovisningen som…

Läs mer »

Tillgänglighet – vilka krav gäller?


Det sista inlägget i min serie om bygglov kommer handla om tillgänglighet. Vad är tillgänglighet? När vi pratar om tillgänglighet i byggsammanhang menar vi tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Det kan till exempel handla om nedsatt funktion i armar och ben eller dålig balans. Personer som sitter i rullstol eller går med käpp till exempel. Nedsatt…

Läs mer »

Svartbygge – Vad händer?


Efter mina tidigare artiklar om bygglov har jag fått flera följdfrågor. Många handlar om att personen i fråga har utfört åtgärder som de nu i efterhand förstått är bygglovspliktiga. Och den vanligaste frågan är då – Vad händer nu? Jag ska försöka svara. Vad är ett svartbygge? Bygglovspliktiga byggåtgärder som är uppförda utan beviljat bygglov brukar kallas för svartbygge eller olovligt…

Läs mer »

Bygglov och anmälan


Det råder en förvirring gällande vad som är skillnaden mellan bygglov och anmälan. Här försöker jag reda ut begreppen: Bygglovsansökan Bygglovspliktiga åtgärder kräver en ansökan om bygglov. Det allra vanligaste är att det handlar om en ny- eller tillbyggnad. För att få bygglov krävs då planritningar, fasader, sektion(er), situationsplan och ansökan. Planritningen innebär en horisontell genomskärning genom byggnaden och visar dispositionen för…

Läs mer »

Kontrollansvarig – behöver jag det?


Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Vad gör den kontrollansvarige? Den kontrollansvarig hjälper dig att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglovsstiftningen. (Glöm inte att det alltid är byggherren som har ansvaret!) Det är den kontrollansvariges uppgift att ta fram en kontrollplan (se nedan) och se till att den…

Läs mer »
Startbesked

Startbesked – Vad är det?


Startbesked Det är lätt att tänka att så fort bygglovet är beviljat så får byggnationen påbörjas. Så enkelt är det tyvärr inte. En åtgärd som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Vad krävs…

Läs mer »

Attefallshus – Vad gäller?


Den 2 juli 2014 gjordes en ändring i Plan- och bygglagen som medförde en ny byggnadstyp – attefallshuset. Det lanserades som en byggnad som fritt kunde uppföras på din tomt, men det visade sig vara lite mer komplext än så. Jag ska här försöka beskriva lite mer om vad ett Attefallshus är och vad som gäller när du vill uppföra…

Läs mer »
Tomtgräns

Bygga och plantera i tomtgräns


Jag har redan skrivit en del om vad som gäller vid byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter. Men vet ni om att det finns regler även för planteringar och staket? Detta är främst för att främja en säker trafikmiljö i våra bostadsområden. Reglerna för vad du som fastighetsägare har rätt att göra i tomtgräns är olika från kommun till kommun och…

Läs mer »

Bygglovsfritt – vad innebär det egentligen?


Det finns ett utbrett missförstånd angående begreppet ”Bygglovsfritt”. En byggnadsåtgärd som inte kräver att man ansöker om bygglov innebär inte – Det är bara att bygga. Det finns många regler att förhålla sig till och den kan kräva andra åtgärder såsom en bygganmälan eller påskrift av granne. Fritt fram Vilka åtgärder får man då göra helt utan åtgärder (lovansökan, grannhörande etc.)?…

Läs mer »